Текст і гра

Автор: 
Лариса Залеська Онишкевич
Рік видання: 
2009
Мова оригіналу: 
українська
Мова видання: 
українська
Кількість сторінок: 
472
Формат: 
145x215 мм, оправа - м'яка
ISBN: 
978-966-7007-73-7

Група

Зібрані у цьому збірнику статті та дослідження розглядають сучасні напрями в українській та світовій драмі, підсумовуючи у вибраних п'єсах деякі значні історичні події та аналізуючи драми у порівняльному аспекті із західньоевропейською драмою. В основу вибору авторів та творів покладено їхню якість і приналежність до української літератури (себто, драматичні твори, написані українською мовою в різних країнах світу). Дослідницьку увагу звернено на драматичний твір як літературний текст, зокрема його інтертекстуальність та зв’язок з іншими жанрами в контексті світової літератури. Автор також прочитує деякі п’єси через гру – аналізуючи різні театральні постанови протягом 1988–2007 років.

    Книжка складається із трьох частин:

    I. Напрямки і теми модерної української драми

   ІІ. Тексти українських драм у порівняльних аспектах

   ІІІ. Тексти в інтерпретаціях режисерів.

   У першій частині окремі статті розглядають модернізм і постмодернізм, екзистенціялізм, вияви ідентичности, або аналізують як у драмі віддзеркалені великі  історичні події (Переяславська угода, Визвольні змагання, Голодомор, драматична творчість діяспори, й після відновлення Незалежности 1991 р.).

   У другій частині авторка аналізує драми авторів України й діяспори: Івана Франка ("Сон князя Святослава"), Лесі Українки ("У пущі"), Володимира Винниченка ("Дисгармонія" і "Пророк"), Єлисея Карпенка ("Едельвайс"), Миколи Куліша ("Патетична соната"), Івана Кочерги ("Майстри часу"), Юрія Косача ("Дійство про Юрія Переможця"), Людмили Коваленко ("Героїня  помирає в першому акті"), Ігоря Костецького ("Дійство про велику людину"), Богдана Бойчука ("Голод -1933", Олександра Левади ("Фауст і смерть"), Юрія Щербака ("Наближення"), Валерія Шевчука ("Птахи з невидимого острова") і п'єси Віри Вовк. У цій частині  увагa звернена на драматичний текст, головно під оглядом арахетипної критики й аналізи,  на інтертекстуальність та зв'язок із іншими драмами світової літератури, та як  гра у творі була також висловом протесту або відбитки подій.

   У третій частині увага зосереджена на 14 драмах/п'єсах, та як їх інтерпретували різні режисери у грі, у постановах на сценах України й Америки від 1980 рр. Збірник також подає бібліографію авторки на тему української драми і театру (понад 100 позицій), про дослідження, що вона написала між 1967 і 2008 роками. Книжка має обширний покажчик згадуваних авторів (16 сторінок) і покажчик згадуваних драм (17 сторінок).  Обкладинку книжки виконав Василь Лопух за проєктотм Тамари Скрипки, використовуючи фраґмент картини Василя  Єрмилова з 1924 р.

    Д-р Лариса Онишкевич викладала українську літературу у Ратґерському університеті; вона колишня голова Наукового Товариства ім. Шевченка в Америці. була редактором чи співавтором 12-ти збірників із галузі української літератури, мови або культури.  Серед них антології :"Близнята ще зустрінуться: Антологія драматургії української діяспори" (1997), "Антологія Модерної Української Драми"(1998) та паралельного англомовного тому (тепер у друку). вона автор, співавтор або головний редактор збірників "Світи Шевченка І і ІІ (1991, 2001), "Володимир Винниченко" (2005), "Про український правопис і проблеми мови" (1997) і "Contemporary Ukrainian Literature and National Identity (окреме число журналу "Slavic and East European Journal", 3/2006) та книжки "Contemporary Ukraine on the Cultural Map of Europе" (2009).

   Книжкa буде корисною дослідникам, викладачам, студентам і любителям літератури, зокрема компаративістики.