БАЛАБАНИ

Буква: 

БАЛАБАНИ - давній український шляхетський рід, представники якого очолювали або кандидували на Львівську православну єпископську катедру.