АВСТРОРУСИНСТВО

Буква: 

АВСТРОРУСИНСТВО - сукупність поглядів, які відображали позитивне ставлення української інтелігенції та селянства Галичини до Габсбурзького двору й австрійської державності загалом.