АРХЕОГРАФІЯ

Буква: 

АРХЕОГРАФІЯ - спеціальна галузь історичної науки, яка забезпечує вивчення та розроблення теорії й методики пошуку, опрацювання, публікації писемних історичних джерел, вивчає історію видання документів. Історія А. як науки у Львові XIX ст. пов'язана з іменами відомих українських дослідників-джерелознавців Дениса Зуб-рицького, автора "Хроніки міста Львова"; Івана Вагилевича, упорядника численних документальних публікацій i документів міського архіву; Якова Головацъкого; діячів Ставропігійського інституту професора Львівського університету Ісидора Шараневича та священика-крилошанина Антона Петрушевича.