АКТИ ҐРОДСЬКІ I ЗЕМСЬКІ

Буква: 

"АКТИ ҐРОДСЬКІ I ЗЕМСЬКІ" ("Akta grodzkie i ziemskie") - фундаментальне наукове видання актових джерел т. зв. Бернардинського архіву у Львові та інших корпоративних архівів Галичини. Започатковане 1868 завдяки фундації мецената А. Стадницького.