Українська класика

Зів'яле листя

Автор: 
Іван Франко

  “Зів’яле листя” з перших поетичних рядків і до останніх дарує читачам нагоду розгорнути власне бачення любові. Перед нами чи не перша спроба художньо візуалізувати ліричні переживання поета, яку запропонувало наймолодше покоління львівських художників.Нещоденний щоденник

Автор: 
Роман Іваничук

"Нещоденний щоденник" ‒ це книжка, міцно зв'язана з часом її написання, але воднораз глибоко вкорінена в минулому та спрямована в майбутнє. Автор, споглядач та учасник, описує події політичного й літературного життя України 2003-2004 років, вплітаючи їх у мереживо яскравих спогадів.

Для широкого кола сучасників та нащадків. Від слова до серця, від серця ‒ до слова

Автор: 
Андрій Содомора

Пропонований зшиток – це подані в есеїстичному ключі нотатки про мову, а не впорядковані рекомендації щодо того, як правильно говорити, писати. Автор, перекладач і письменник Андрій Содомора, ділиться своїми роздумами над словом, його вагою в житті людини. Під особливим наголосом тут – одвічний, що нині слабне, зв’язок слова із серцем, серця – з природою рідного краю, землею загалом.Поезія. Проза

Автор: 
Андрій Содомора

У “Вибраному” з художніх творів А. Содомори – підсумок його тридцятирічної праці над оригінальним словом. Книжка містить поезію: сонети, мініатюри, катрени; прозу: новели, образки з життя, коротку повість про Горація, роман-есе “Під чужою тінню”, а також “Думки” – перенесені на папір крихти живого часу.Історія одного перекладу, або Моя перша книжка

Автор: 
Андрій Содомора

У книжці – розповідь про вихід у світ українського перекладу новознайденої тоді комедії давньогрецького драматурга Менандра «Відлюдник» (1962); про тих, хто сприяв перекладачеві і в праці над його першою книж­кою, і в її опублікуванні; тут – роздуми про переклад, про слово загалом, про вічне.Повість про український народ

Автор: 
Пантелеймон Куліш

  Повість про український народ” (1846) Пантелеймона Куліша перевидано вперше за 160 років після її виходу у світ. У ній стисло й доступно викладено історію України від початків козацтва до XIX сторіччя. Особливістю твору є виразна та послідовна національно-патріотична позиція автора, цікавий погляд на головні події нашої минувшини. Книжку надруковано зі збереженням усіх особливостей першодруку.Лініями долі

Автор: 
Андрій Содомора

"На час оглянься добрими очима – усе, що міг, він дав". (Емілі Дікінсон). У тому часі – постаті, обличчя, голоси. Книжка в есеїстичному ключі розповідає переважно про філологів – “тих, хто любить слово” і вміє живим голосом ту любов передати своїм учням; тут також представники інших творчих професій, чия доля пов’язана з Львівським університетом, Львовом взагалі.Наодинці зі словом

Автор: 
Андрій Содомора

Автор – відомий перекладач, член Спілки письменників України, кандидат філологічних наук, дійсний член НТШ, лавреат літературної премії ім. Максима Рильського.Під чужою тінню

Автор: 
Андрій Содомора

Роман-есе відомого українського перекладача і письменника – його третій крок в ориґінальній прозі. Автор спробував показати, чим є слово в житті кожної людини, зокрема, як те слово творить людину, впливає на її світосприймання, світовідчуття, настрої.